Kajaki Brda

Zobacz przykładowe trasy Brda - lewy dopływ Wisły, jest jednym z najpiękniejszych szlaków wodnych w Polsce.Długość Brdy wynosi 238 km, a dorzecze składa się z 43 bezpośrednich dopływów oraz licznych jezior.

Kajaki Zbrzyca

Zbrzyca prawy dopływ Brdy, płynie przez Równinę Charzykowską na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Kajakarze bardzo chętnie odwiedzają ten najpiękniejszy z dopływów Brdy ze względu na malowniczą i urozmaiconą trasę spływu, prawie na całej długości wiodącą przez lasy. Szlak wodny - łatwy, choć uciążliwy w górnym biegu - na najczęściej

Kajaki Chocina

Kajaki Wda

Wda - zwana Czarną Wodą to drugi, obok Brdy, słynny szlak kajakowy Borów Tucholskich. Region o mniejszym natężeniu cywilizacji, zachwyca pięknem przyrody i krajobrazów. Rzeka należy do szlaków łatwych i nie sprawia kłopotu nawet początkującym kajakarzom. Szczególną uwagę turysty przykuwa rezerwat przyrody "Krzywe Koło Pętli Wdy" z licznymi

Kajaki Piława

Piława jest najdłuższym dopływem Gwdy. Górny bieg łączy kilka jezior, kolejny wielkie obszary połaci leśnych. W górnym biegu przepływa przez jez. Komorze, Rakowo, Brody, Strzeszyn, Kocie i największe jezioro na szlaku Pile - 933 hektary powierzchni i około 54 metry głębokości. Rzeka niezbyt długa 79 km , teren mało zurbanizowany z przepiękną

Kajaki Gwda

Gwda największy prawy dopływ Noteci. Płynie w bardzo malowniczym terenie wśród łąk i lasów. Występują tam prawie wszystkie typy krajobrazu: równiny, wzniesienia, doliny, niepowtarzalne kształty linii brzegowej, doliny rzeczne, wydmy. Szlak idealny dla osób z zamiłowaniem militarnym. Przebiegający wzdłuż Gwdy system umocnień Wału Pomorskiego

Kajaki Słupia

Słupia - szlak kajakowy rzeki zaliczamy do raczej trudnych. Słupia wraz z dopływami przypomina wody górskich i wyżynnych rzek i cieków. Charakterystyczne są bardzo duże spadki, bystry prąd, chłodna woda, kamieniste dno, zwalone drzewa, brzegi zarośnięte wierzbami, olchami. Na trasie również odcinki nizinne.Doliny rzeczne są najbardziej przekształconym

Kajaki Drawa

Drawa - szlak kajakowym należący do jednego z ciekawszych, dlatego tak licznie odwiedzany przez rzesze kajakarzy. Drawa jest prawym dopływem Noteci, toczy swe wody przez malownicze tereny Drawskiego Parku Krajobrazowego. Zbocza rzeki zarośnięte mieszanym drzewostanem : buka, dębu, olch, jesionów, świerków. Znaczna część Pojezierza objęta jest ochroną rezerwatu

Kajaki Radunia

Kajaki Łupawa

Łupawa to nie lada wyzwanie zaliczana jest do najtrudniejszych miejscami niebezpiecznych szlaków kajakowych na Pomorzu. Rzeka najpierw toczy swe wody przez interesujące krajobrazowo jezioro Jesień. Kolejno jako wyżynny potok przełamuje się przez pasma moren, zwalonych drzew aby w końcu zmieszać swe wody na jez. Gardno teren Słowiańskiego Parku narodowego. Łupawa

Kajaki Łeba

Kajaki Wierzyca

Kajaki Wieprza

Kajaki Kłonecznica

Kajaki Kulawa

Kajaki Parsęta

Kajaki Inna

+48 606 222 443